Олег Гуцуляк: Деякі “темні” місця “Слова о полку Ігоревім”

Подаємо свої тлумачення деяких “темних” місць поеми, виходячи з концепції, що мова “Слова…” – це давньоукраїнська книжна мова ХІІ ст., в якій наявні такі шари: старослов’янський, давньоукраїнський (розмовна мова ХІІ ст.), давньоукраїнський місцевий (давньогалицький) діалект та іншомовний (1).

1. КАНИНА – це не власна назва ріки або прикметник “каїнина” (2), а іншомовне слово грецького походження : kanna “очерет“. Наявність на теренах Балкан гідроніму Канина зумовлене походженням з болгарського “канна” – “гулко прозвучати”, що семантично походить з вищенаведеного грецького слова, так і латинського canna “очеретина”, “труба” (3).

2. ШЕЛОМЯНЬ – це теперішня гора Солом’янка (4), найвища територія Києва, у районі Солом’янської площі. У світогляді русичів слово “шеломянь” асоціювало у собі факти трьох культур: 1) угорською мовою (solyom) “сокіл” (5) українського слова “сокіл” – “гора” (6); 2) давньогерманське helm “шолом” (7); з якого походять південнослов’янські : хорв. sljeme “вершина гори, пагорб”, словен. sleme “гірський хребет”, чеськ. sleme “гребінь гори”, македон. слеме “гребінь гори” (8); 3) біблійне давньоєврейське shlm “стан цілісності, здоров’я, миру” (Ісайя 9:1-3; Міхей 5:1-4) та означення місця їх культу – Ієрусалим (Uru-Salim) (Бут. 14:18; Пс. 96:3) (9).

3. ВЕРЕЖЕНИЙ (меч) – це не “поганьблений” (10), “пощерблений” (11) чи “покинутий” (12) меч, а “магічний“. В олонецькому діалекті давньоукраїнської мови (асимільований російською) засвідчено слово верги “чари, злодійство, зарубки, мітки” (13), що потрапило у фіннську мову як verha “жертва”. У давнину побутувала віра у магічну силу письмен та знаків (рун). Були мудреці, які тлумачили руни, тобто знали, який саме знак (клеймо) слід поставити на мечі, щоб він був міцним та надійним у бою тощо. На Русі такими тлумачами – “толковинами” вважалися тиверці Подністров’я, етнонім яких ми виводимо з давньогерман. * taufr “червона фарба”, “магічна сила написаного заклинання” (висічені письмена – руни затиралися червоною фарбою) > давньосаксон. tover “чародійство” (14). На місці розселення тиверців пізніші джерела фіксують топонім Вережане (15), де, можливо, виготовлялися ці магічні – “вережені” мечі (пор.: молдав. вражэ “чародійство”, врэжи “чародіяти”, від латин. variego “розцвічувати, розфарбовувати”).

4. АМІНЬ – означає не тільки “кінець (поеми)”, але, як свідчить джерело (16) і побажання “дай боже” (застільне): “Князю – слава, а дружині – амінь“.
ПРИМІТКИ.
1. Яременко В. Якою мовою розмовляли київські князі // Наука і суспільство. – 1992. – №2. – С.17.
2. Пушик С. Луни. – К.: Рад.письменник, 1988. – С.151.
3. Етимологічний словник української мови. – К.: Наук.думка, 1985.-Т.2.-С.361.
4. Осипчук В. Чи воскресне триєдність?: До питання про відновлення первісної назви Батиєвої гори в Києві // Соціалістична культура. – 1990. – №8. – С.28.
5. Гуцуляк О. Склавіни // Четвер. – Ів.-Фр., 1991. – №2. – С.90.
6. Марусенко Т.А. Названия рельефов в говорах Хмельницкой области УССР // Карпатская диалектология и ономастика. – М.: Наука, 1978. – С.294.
7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс, 1987. – Т.4. – С.424-425; Миронова Г.М. Шолом, шишак, ківер // Культура слова: Вип.33. – К.: Наук.думка, 1987. – С.33.
8. Куркина Л.В. Названия горного рельефа// Этимология. 1977. – М.: Наука, 1979. – С. 49.
9. Никольский Н.Н. Этюды по истории финикийской общины и земледельческих культов. – Минск: Госиздат БССР, 1948. – С.22, 195.
10. Слово про Ігорів похід: Переклади. – К.: Дніпро, 1982. – С.27.
11. Слово про Ігорів похід: Переклади. – К.: Дніпро, 1982. – С.95.
12. Пушик С. Луни. – К.: Рад.письменник, 1988. – С.160.
13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прогресс, 1987. – Т.4. – С.294.
14. Гуцуляк О. “…Иже суть толковины” // Світ молоді. – Ів.-Фр., 1991. – 1 лист.
15. Словник староукраїнської мови ХІУ – ХУ ст. – К.: Наук.думка, 1977. – Т.1. – С.165.
16. Лексикон латинський Е. Славинецького. – К.:Наук.думка, 1973. – С.80.

 

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print