Олег Гуцуляк: Міжцивілізаційний діалог у методичній спадщині Ю. І. Султанова

21–22 жовтня 2011 р. у Прикарпатському націон. ун-ті ім. В. Стефаника відбулася організована кафедрою світової літератури (завідувач докт. філол. наук, проф. В. Г. Матвіїшин, відпов. секретар оргкомітету, канд. пед. наук, доц. А. М. Мартинець) Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІ Султанівські читання. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі».

Завершилося пленарне засідання доповіддю канд. філос. наук, доц. Олега Борисовича Гуцуляка (кафедра філософії ПНУ ім. В. Стефаника) «Міжцивілізаційний діалог у методичній спадщині Ю. І. Султанова». Доповідач, зокрема, зазначив: «Як ученого культурологічного спрямування, позиція Юрія Султанова ґрунтувалася насамперед на тому, що глибинно, екзистенційно об’єднує людей як членів однієї і неподільної сучасної земної цивілізації — на любові, що обумовлює і взаємопорозуміння, і взаємоповагу. При цьому для взаєморозуміння між народами, зазначав учений, необхідна точність понять, бо люди часто-густо вдаються до тих чи інших висловлювань чи оцінок про ситуації, про які не мають елементарного поняття. А незнання породжує страх (що й означає, до речі, слово «терор»), а страх неминуче призводить до ненависті. Саме твердження про існування в сучасному світі двох цивілізацій — західної і східної — Ю. І. Султанов вважав некоректним хоча б тому, що, по-перше, сьогодні неправильно покладати в основу ідентифікації цивілізації релігійну ознаку, а по-друге, для Юрія Султанова очевидним було існування у сучасному світі тільки однієї і єдиної цивілізації, яку неможливо розірвати на клаптики».

З ініціативи доц. О. Б. Гуцуляка на конференції було прийнято рішення відкрити спеціальний сайт Ю. І. Султанова з окремим блоком, присвяченим Султанівським читанням.

http://zl.kiev.ua/novini/-sultan-vsk-chitanja-na-prikarpat.html

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • BobrDobr
 • LinkedIn
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • Add to favorites
 • Live
 • MSN Reporter
 • Print